Over NPO

Spelregels

 • Deelnemer zendt zijn of haar idee voor een televisieprogramma via de website Jouwideeoptv.nl in.

 • Inzending is mogelijk tot en met zondag 27 september 2020.

 • De minimale leeftijd om deel te nemen is 13 jaar. Deelnemers tussen de 13 en 18 jaar hebben toestemming van hun ouder(s)/verzorger(s) nodig.

 • Er mag niet meer dan 1 idee per persoon worden ingediend.

 • Professionele programmamakers zijn uitgesloten van deelname.

 • De deelnemer staat ervoor in dat zijn of haar idee een eigen creatie is en geen inbreuk maakt op rechten van derden.

 • Inzendingen worden door een deskundige jury beoordeeld en geselecteerd.

 • Maximaal 100 ideeën worden geselecteerd voor een eerste pitch aan een jury op het Media Park in Hilversum op 10 oktober 2020.

 • De deelnemers die hun idee mogen pitchen, worden daartoe per mail uitgenodigd. De niet-geselecteerde deelnemers ontvangen een bericht van afwijzing.

 • Uit de gepresenteerde ideeën op de 1e pitchdag worden maximaal 10 ideeën gekozen voor de 2e pitchdag op 30 oktober, wederom op het Media Park in Hilversum. Dan wordt ook de uitslag bekendgemaakt.

 • Deelnemers houden bij voorbaat zaterdag 10 oktober en vrijdag 30 oktober 2020 vrij in hun agenda, om hun idee te komen pitchen op het Media Park indien zij daartoe uitgenodigd worden.

 • In verband met het coronavirus en de noodzaak om 1,5 meter afstand te houden, zijn de pitchdagen toegankelijk voor slechts 1 persoon per idee. Minderjarigen (13-18 jaar) kunnen onder begeleiding van 1 verzorger naar het Media Park komen. Het spreekt voor zich dat alle bezoekers gezond en klachtenvrij zijn.

 • De jury kiest uiteindelijk één of meerdere ideeën, die mogelijk tot een tv-format en/of programma worden uitgewerkt. De winnende inzending wordt beloond met 2.500 euro. Daarnaast zal de indiener bij de ontwikkeling van het idee tot format en/of programma door professionele makers worden betrokken.

 • Ten aanzien van intellectuele (eigendoms)rechten geldt het volgende:
  Het winnende idee wordt bij een van de landelijke publieke omroepen, door professionele tv-makers, uitgewerkt tot een tv-format en/of programma. Om dit mogelijk te maken, is het nodig dat de indiener bij voorbaat alle eventuele rechten overdraagt aan de betreffende omroep. Zodat de omroep zeker is dat ze het kunnen uitwerken tot een format. Overigens ontstaan deze rechten pas als het idee tot een format wordt uitgewerkt, want op een idee an sich rusten geen rechten. Daarom spreken we het volgende af: door de inzending ga je akkoord dat je idee verder kan worden ontwikkeld en dat eventuele rechten worden overgedragen.

 • Deelnemers kunnen dus geen rechten of (vergoedings)aanspraken ontlenen aan de ontwikkeling van hun idee tot format en/of programma, alsmede aan de uitzending daarvan. Maar indien het winnende idee wordt ontwikkeld tot een format dat opbrengsten genereert, bijvoorbeeld door verkoop aan het buitenland, zullen daar met de indiener door de betreffende omroep passende afspraken over worden gemaakt.

 • De spelvoorwaarden m.b.t. de overdracht van rechten zijn alleen van toepassing op het winnende idee. Ten aanzien van alle andere ingezonden ideeën blijft gelden, dat op een enkel idee geen rechten rusten. Een idee kan dus altijd gebruikt worden. Het gaat in deze publiekspitch om het winnende idee dat mogelijk uitgewerkt zal worden. Dat neemt niet weg dat een toekomstig programma per toeval op jouw idee kan lijken, maar daar niet op gebaseerd is.

 • Wij vragen wel aan alle inzenders hun idee alleen voor het meedoen aan de wedstrijd te delen met NPO en Omroep MAX en het idee daarbuiten geheim te houden totdat de wedstrijd over is. Daarna staat het iedereen vrij zijn of haar idee voor te leggen aan andere partijen.

 • NPO en omroepen kunnen het uitgewerkte idee inzetten op hun mediaplatforms en aanbodkanalen of op enige andere wijze verspreiden en openbaar maken, alsmede het hiervoor geschikt maken.

 • Deelnemers gaan akkoord met het maken en publiceren van video-opnamen tijdens de twee pitchdagen, waarin zij mogelijk te zien zullen zijn.

 • NPO en omroepen kunnen de namen van geselecteerde deelnemers en de inzendingen gebruiken voor publicaties in verband met deze Publiekspitch.

 • Over de selectie van de inzendingen en de uitslag van de Publiekspitch wordt niet gecorrespondeerd.